ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓް

ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ބުދަ ދުވަހު ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ފަށަނީ

  • އެއާޕޯޓުގައި 1،800 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އޮވޭ
  • ކުޑަހުވަދޫ އެއައޕޯޓަށް ދުވާލަކު އެއް ފްލައިޓް ބާއްވާ
  • އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އަގު ފެށެނީ 888 ރުފިޔާއިން

ކ. މާލެ | 26 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 14:35 | 3,196

ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓްތަކެއް ބޭއްވުން - ޓްވިޓަރ

ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށްގެން ރިއޯލޯ ކުންފުނިން ކުޑަހުވަހޫގައި ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓަށް ޖޫން 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޖޫން 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ފްލައިޓް ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އަގު ފެށެނީ 888ރ. އިން ކަމަށާއި އެކި ފެއަރތަކުގައި ވިއްކާ ޓިކެޓްތައް ހުންނާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ޖައްސާފައި ވަނީ މި ޖޫން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

ކުޑަހުވަދޫގައި ހަދާ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްފައި ވަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަސީލަތްތަކާއެކުގަ އެވެ. މިއީ 1،800 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އޮތް އެއާޕޯޓެކެވެ. 

މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

 

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ސަރުކާރުން މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. އެއަރޕޯޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޖެއްސޭގޮތަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެއަރޕޯޓެކެވެ.

 

ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް ހިއްކާފައިވާ 62 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ އިތުރުން، އެރަށުގައި އިތުރު 45 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވެސް ވަނީ ހިއްކާފައެވެ.

 

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ އަމާޒަކީ ދ. އަތޮޅު ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ދުވާލަކު ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑޭޝް އަށެއް މަރުކާގެ އިތުރު ބޯޓުތައް ގެނައުމަށް އެކުންފުނިން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

 

ކުޑަހުވަދޫއަކީ 3000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.