ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:08
އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޖީ ޝަމީމް (ވ) އަދި އޭސީސީގެ ރައީސް
އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީޖީ ޝަމީމް (ވ) އަދި އޭސީސީގެ ރައީސް
ޕީޖީ އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް
ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ތެރެއިން، ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފަސް މައްސަލައިގެ ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ފަށައިފި
 
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނޭ

ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ ތެރެއިން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑު ފަސް މައްސަލައިގެ ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ، ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 5 މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މި މަރުހަލާގައި ޕީޖީގެ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން އެދިފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭސީސީން ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ތެރެއިން ތެރެއިން ކުރިއަށްދާތީ، މިއީ މިމައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމެއް ނޫނެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅުންހުރި 5 މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ނިންމައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އޭސީސީން ފޮނުވި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތައްވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަޅުރަށްތަކަކާއި ފަޅުތަކެއް ވިއްކައިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޚިނާޔާތްތެރިވެފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތަކީ 1.23 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތެއްކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުނު ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކާފައިވަނީ ނުއަގުގައެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތަކީ ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމްގެ 6 މެމްބަރުންގެ ނަން ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމްޑީޕީގެ 4 މެމްބަރުންގެ ނަން ހިމެނިފައިވެއެވެ. އަދި ޕީއެންސީއާއި އެމްޑީއޭގެ އެއް މެންބަރުގެ ނަމާއި، ޖޭޕީއާއި މިނިވަން ދެ މެންބަރުގެ ނަން ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

މުޅިއެކު 281 މީހަކު ހިމެނޭ މި ލިސްޓަކީ އަދި ތަހުގީގު ނުނިމޭ ލިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ މީހުންނާއި، ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި އަދި ތަހުގީގުކުރެވޭ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި