ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ވެޓެރެންސް ކަޕް

ފަހު ވަގުތު އައްޔަ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު ނިއުއިން ތަށި ދިފާޢުކޮށްފި

  • މިއީ ނިއުރޭޑިއަންޓުން ވިދިވިދިގެން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ފަހަރު
  • ނިއުއިން މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 21:20 | 1,494

ނިއުރޭޑިއަންޓުން ތަށި އުފުލާލަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފަހު ވަގުތު އައްޔަ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު ރަމަޟާން ވެޓެރެންސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެފްއޭއެމްގެ އެއް ނަންބަރު ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލުގައި ނިއުއިން މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގައި މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހްމަދި ނާޝިދެވެ. ނިއުގެ ހުސްނީ އަބްދުލް ރަހްމާން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށްވެސް ހޮވުނު އަލީ ޝަމީމް (އައްޔަ)އެވެ. މެޗުގެ 45 އަހަރުން މަތީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމެވެ.

މުބާރާތުގެ 35 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ހުސްނީ އަބްދުލް ރަހްމާން ހޮވުނުއިރު މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ، އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ޓޮޕް ސްކޯރާގެ މަގާމުވެސް ހާސިލްކުރި ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ އަލީ ޝަމީމް އެވެ. 50 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ އަބުލް ރައްޒާގް އިބްރާހިމް އެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގެ 45 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު، އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަކަށް ހޮވުނީ މާޒިޔާގެ މުހަންމަދު ޝިނާން އެވެ. އެންމެ މޮޅު ޑިފެންސިވް ކުޅުންތެރިއަކަށް ނިއުގެ އަލީ ރިޒާ ހޮވުނުއިރު އެންމެ މޮޅު މިޑްފިލްޑް ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މާޒިޔާގެ އަހްމަދު ނާޒް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑަކީ ނިއުގެ އަލީ ޝަމީމް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް މާޒިޔާގެ އަހްމަދު ނާޝިދް ހޮވުނުއިރު އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ނިއިގެ ކޯޗް ހަސަން ހަމީދެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ނިއުރޭޑިއަންޓުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ވެލެންސިއާއިން ވަނީ ޖުމްލަ 4 ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މުޅިން އަލަށް މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއުއިން ވިދިވިދިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3 ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސޮކާ މޭޓްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވަމުން އަންނަ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ މެދުގައި ކުޅުވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.