ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 10:02
ޔޫކްރެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ
ޔޫކްރެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ
ޓްވީޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ވޯލްޑް ކަޕުން އީރާން ބޭރުކުރުމަށް އެދި ޔޫކްރެއިނުން ފީފާ އަށް
 
އެ ޤައުމުން ބުނާ ގޮތުގައި އީރާންގެ އެ ޢަމަލުތަކަކީ ފީފާ ޤަވާއިދުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އާޓިކަލްގެ ތިން ވަނަ އަދި ހަތަރު ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު އަމަލެއް

ވޯލްޑް ކަޕުން އީރާން ބޭރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޔޫކްރެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އިން ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)ގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ޔުކްރެއިނުން ފީފާގައި މިގޮތަށް އެދިފައިވަނީ ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާ ދެމުން އަންނަ އިރު އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އީރާން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އީރާނުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް އީރާނުން އަންނަނީ ރަޝިޔާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީ، އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ވެސް އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އެ ޤައުމުން ބުނާ ގޮތުގައި އީރާންގެ އެ ޢަމަލުތަކަކީ ފީފާ ޤަވާއިދުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އާޓިކަލްގެ ތިން ވަނަ އަދި ހަތަރު ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އިން އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އީރާނާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ފީފާގެ އުސޫލާ ވެސް ޚިލާފު ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އީރާނުން ވަނީ ފީފާގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިކަމަށް އެ އިދާރާ އިިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ އިދާރާ އިން އެދުނީ ފީފާ އިން އެކަން ބެލުމަށްފަހު، އީރާން މުބާރާތުން ވަކިކޮށްދިނުމަށެވެ.

އީރާންގެ މި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅައިގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމު މުބާރާތުން ބޭރުކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އީރާންގެ ބަދަލު ޔޫކްރެއިން އަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވެސް އެފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. ރަޝިޔާގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ފީފާ އިން ވަނީ ރަޝިޔާ އަށް ވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. ފީފާ އިން ވަނީ އެ ޤައުމު ފުޓުބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރާކަތަކުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ޤަތަރުގައި ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އީރާން އޮތީ އިންގްލެންޑް، އެމެރިކާ އަދި ވޭލްސް އާއެކު ގްރޫޕް ބީގައެވެ. މުބާރާތުގައި އީރާންގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނަނީ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް