ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މާލޭ ލީގު

މާޒިޔާ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ވަރުގަދަ، ޕޮއިންޓެއް ނަމަވެސް ބޭނުން: ސާންތި

  • އީގަލްސް އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި
  • ނައްޓޭ އަދި މިސުރު ޑިފެންޑަރަށްވެސް މާޒިޔާ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެ
  • ހަންނަ، މުއްކި އަދި ބޮބީ އަށް ދެވަނަ ބުރުގައި ނުކުޅެވޭނެ

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 14:57 | 2,336

އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްޢަނީ (ކ) އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޝާކިރު (ވ) - ފޭސްބުކް

މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އީގަލްސް އަށް ފަރުޖައްސާލެވޭނީ އެޓީމު އަތުން ޕޮއިންޓެއް ނަމަވެސް ހޯދައިގެން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލުމާތު ދެމުން ސާންތި ބުނީ މާޒިޔާ އަކީ އަބަދުވެސް ވަރުގަދަ އަދި އޯގަނައިޒް ޓީމެއް ކަމަށާއި، މާޒިޔާ މިހާރު އޮތް ހިސާބުންވެސް އެކަންތައް ދޭހަވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސާންތި ބުނީ މެޗުގައި މާޒިޔާ އަށް އީގަލްސްވެސް ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށާއި، މެޗަށް ނިކުންނާނީ މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ނަމަވެސް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ދެޓީމަށްވެސް މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށާއި، ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ކުޅެން ޖެހުމުންވެސް ދަތިތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މެޗަށް ނިކުންނައިރު ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް ޓީމުން ނުފެނުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ފެންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރުގެ އިތުރުން އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސާންތި ބުނީ އީގަލްސް އިން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެޓީމުގެ ރިހާމް އަބްދުލްޢަނީ (ބޮބީ)، ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) އަދި އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) ގޭގައި މަޑުކުރާގޮތަށް ކްލަބުން ނިންމާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިން ދެވަނަ ބުރުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. މި ނިންމުމާއެކު އެ ކުޅުންތެރިން ފޫބައްދަން ވެސް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ސާންތި ބުނީ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، އީގަލްސް އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގަ އެވެ. މާލޭ ލީގުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވާނީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަށް އެކަނި އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.