ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 07:22
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް
ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވައިގެން އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލްއިން ފަށައިފި
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާ 1500 އެކައުންޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ބޭންކުން 200 ރުފިޔާ ޖަމާ ކުރާނެ
 
ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ފަރާތަކަށް 2،500 ރުފިޔާ
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 16 އޮކްޓޯބަރު އިން ފެށިގެން 16 ނޮވެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާ 1500 ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އެކައުންޓަކަށް ބޭންކުން 200 ރުފިޔާ ޖަމާ ކުރާނެއެވެ. އަދި ކާޑު ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ރީލޯޑް ކުރެވޭ ޕްރިޕެއިޑް ކާޑެއް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން ނިމޭއިރު ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ފަރާތަކަށް 2،500 ރުފިޔާ ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 16 އޮކްޓޯބަރު އިން ފެށިގެން 16 ނޮވެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި، ބީއެމްއެލް އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ބްރާންޗް، ވިލިމާލެ ބްރާންޗް، އެކައުންޓު އޯޕަނިންގ ސެންޓަރު އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބްރާންޗް ގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 29 އޮކްޓޯބަރު 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށް ހާއްސަކޮށް ބީއެމްއެލް އެކައުންޓު އޯޕަނިންގ ސެންޓަރު އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބްރާންޗް ވެސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް