ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:22
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ގެތެރެއިން
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ގެތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
މީގެ ކުރިންވެސް ނުރަސްމީ ތިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި
 
މިއީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ މި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. މި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރައީސް އޮފީހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް މީގެ ކުރިންވެސް ނުރަސްމީ ތިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން އެމަނިކުފާނު ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް އަނބިކަނބަލުންނާއެކު އެމަނިކުފާނު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް