ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 20:43
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމ ސްޕޭސް މިޝަނަށް ނަން ދިން ސައުދުﷲ
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމ ސްޕޭސް މިޝަނަށް ނަން ދިން ސައުދުﷲ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް މިޝަން
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް މިޝަނަކީ އަކީ "އަޒުމް"
 
"އަޒުމް" ގެ މާނައަކީ ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ކުރާ ގަދަ ހިތްވަރު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް މިޝަނަށް ކިޔާނެ ނަމަކީ "އަޒުމް" ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ސްޕޭސް މިޝަނުގެ ނަން އިއުލާން ކުރީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، "އަޒުމް" އަކީ ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސައުދުﷲ އިދުރީސް ހުށަހެޅި ނަމެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މިޝަނަށް ނަން ކިޔުމުގައި ދިވެހި ބަހަށް ވަނީ އިސްކަން ދީފައެވެ. އަދި އެ ނަމަކީ ފަސޭހައިން ކިޔާލެވޭ ނަމެއްތޯއާއި ސްޕޭސް ޓީމާއި ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިއްބައިދޭ ފަދަ ނަމެއްތޯ ވެސް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

"އަޒުމް" ގެ މާނައަކީ ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ކުރާ ގަދަ ހިތްވަރެވެ.

Advertisement

މި މިޝަނަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހުށަހަޅަން އެޗްޑީސީން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި މިޝަނަކީ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ގްލޯބަލް ސަކްސެސް (އައިޖީއެސް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް މިޝަންގައި 30 އަހަރުން ދަށުގެ ހަތް ޒުވާނަކު ހިމެނެއެވެ. މިއީ އެރޯސްޕޭސް އިންޖީނިއަރުންނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރުންގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް ދާއިރާގެ ގްރެޖުއޭޓުން ހިމެނޭ ޓީމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ މަޝްވަރާއާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަމަށް މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާ އައިޖީއެސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް