ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޕެޕޭ އާއި ރޮނާލްޑޯ

ޕީއެސްޖީއަށް އޭނާއާއެކު ބަދަލުވުމަށް ރޮނާލްޑޯ ގާތު ޕެޕޭ އެދިއްޖެ

  • ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
  • ޕެޕޭ ވަނީ މި ސީޒަނަށްފަހު ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 18:50 | 8,766

ޕޯޗުގަލްގެ ރޮނާލްޑޯ (ކ) އާއި ޕެޕޭ (ވ) - ގޯލް.ކޮމް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް އޭނާއާއެކު ބަދަލުވުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގާތު ޕެޕޭ އެދިއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ޕެޕޭ ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ޕެޕޭ ބޭނުންވަނީ ރޮނާލްޑޯއާ އެކު އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވުމަށެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެކަން ޕެޕޭ އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، ރޮނާލްޑޯވެސް އެ ކްލަބު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުވުން އެންމެ ގާތީ ޕީއެސްޖީއަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޕޯޗުގަލް ޓީމާއެކު މިވަގުތު ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް ކުޅުމަށް ރަޝިއާގައި ރޮނާލްޑޯ އަދި ޕެޕޭ ގޮސްފައިވާއިރު، ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޕީއެސްޖީން ރޮނާލްޑޯ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ކްލަބްތަކުންވެސް އަންނަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ޕެޕޭ ހޯދުމަށްވެސް ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ ރޮނާލްޑޯގެ އެޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒްއާވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެ ކަން އަދި ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވާނެކަން ރޮނާލްޑޯ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާއަށް ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮފީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮފީހުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ 14.7 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް މަކަރުހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މިކަންތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިން ދޫކޮށްލަންށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.