ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:54
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް!
 
ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ
 
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު 2 ބިލިއަން އިތުރުވެފައިވޭ

ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާތަނަށް ކުރި ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އާންމުކުރާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 25 އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު 24 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު، މިއީ އޭގެ ކުރީ ހަފްތާއާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އޭގެ ކުރީ ހަފްތާ ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ހުރީ 22 ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކަށާއި، ހިންގުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެވެ. މިގޮތުން މުސާރައާއި އިނާޔަތް އަދި ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު 17.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މިގޮތުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓަށް ކުރި ޚަރަދު 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު، ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

އަދި ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަަސައްކަތްތަކަށް 880 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ބިން ހިއްކުމާއި، މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް 717 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 496.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 18.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މުއްދަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ޓެކްސްއިން ކަމަށެވެ. ޓެކްސްއިން 13.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އަމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް