ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 01:43
ފިއްލަދޫގައި ހުޅުވި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް
ފިއްލަދޫގައި ހުޅުވި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް
ބީއެމްއެލް
ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީއެމް ހުޅުވުން
ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި
 
މި ދެ އޭޓީއެމުން 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ހއ. ފިއްލަދޫ އާއި އެ އަތޮޅުގެ ވަށަފަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި ހުޅުވި މި ދެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އެ ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި އޭޓީއެމްތައް މެދުވެރިކޮށް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވެސް މިހާރު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ އިންޗަރޖް އަދި އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ ފިއްލަދޫ އާއި ވަށަފަރުގައި އޭޓީޯއެމްގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރީ އެ ބޭންކުގެ ބޭންކިންގ ވިއުގަ ފުޅާ ކުރުމަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތާއެކު އެ ދެ ރަށުގެ އާއްމު ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ގިނަ ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ބޭންކިންގ ވިއުގައިގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ 20 އަތޮޅުގައި 35 ބްރާންޗް ހުޅުވައި، 82 ސެލްފްސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރާއި 140 އޭޓީއެމް ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ދަނީ އެކި ރަށްރަށުގައި ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިން ހިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް