އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ކޮންޓޭ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެ ކްލަބުން ދޮގުކޮށްފި

  • ކޮންޓޭ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފަ
  • ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން ކޮންޓޭ އާއި ޗެލްސީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ދެމެދު ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 20:33 | 2,358

ޗެލްސީގެ ކޯޗް ކޮންޓޭ - ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ކްލަބް ޗެލްސީގެ ކޯޗް ކޮންޓޭ، މަގާމުން އިސްތިއުފާދީ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ކްލަބުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ކޮންޓޭ އާއި ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ޖެހި އޭނާ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން އުޅޭކަމަށް ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލީއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކްލަބުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަންނަ ސީޒަނުގައިވެސް އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނާނީ ކޮންޓޭ ކަމަށެވެ.

ސްކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޓްރާންސްފާގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ކޮންޓޭ އާއި ޗެލްސީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ދެމެދު ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައެވެ. އެހެން ކަމުން މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާ ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ސަކައި ސްޕޯޓްސް އިޓާލިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާއި ކޮންޓޭ ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އެކުލަބަށް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭކަޕް ފައިނަލުގައި އެޓީމު ވަނީ އާސެނަލް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކާ ޓްރާންސްފާގައި ޓީމަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް މީގެ ކުރިން ކޮންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންޓޭ ޝައުގުވެރިވާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ލިބިދާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައި ވާއިރު، ދާދި ފަހުން އެޓީމުގެ ތަރި ޑިއޭގޯ ކޯސްޓާ އާއި ކޮންޓޭ އާއި ދެމެދު މައްސަލަތަކެއްޖެހި އޭނާ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.