ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 08:22
އުނާއި އެމެރީ
އުނާއި އެމެރީ
ޓްރާންސްފާ މާކެޓް
ވިލަރެއާލުން ކަވާނީއަށް ޝައުގުވެރިވާކަމަށް އެމެރީ ބުނެފި
 
އެމެރީ ބުނީ ސްޕެއިންއަށް އަންނަން ކަވާނީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަން ވުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށް

އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ އަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލަރެއާލް ހިމެނޭ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ވިލަރެއާލްގެ އިތުރުން ވެލެންސިއާ އާއި ފްރާންސް ލީގުގެ ނީސް އިން ކަވާނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ކަވާނީ ބުނީ، މިވަގުތު އޭނާ ކުޅޭނެ ކޮން ޓީމަކަށް ކަން ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއީ ފުޓުބޯޅަ ކަަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ، މީގެ އިތުރުން ކަވާނީ ބުނީ އޭނާ ދާން ބޭނުންވަނީ، އޭނާއަށް އިތުބާރުކޮށް، އޭނާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ޓީމަކަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރީ ބުނީ އޭނާ ކަވާނީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، އޭނާއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ރަނގަޅު ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރީ ބުނީ ސްޕެއިންއަށް އަންނަން ކަވާނީ ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަން ވުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކަވާނީގެ ކުޅުމާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަން އެމެރީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކަވާނީ ވަނީ ފްރާންސްގެ ގަދަ ބާރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ހަތް އަހަރު ވަންދެން ކުޅެދީފައެވެ. ޕީއެސްޖީއަށް 301 މެޗު ކުޅެދީ 200 ލަނޑު ޖަހައިދިނުމަށްފަހު ދެން އޭނާ ބަދަލުވީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށެވެ. ޔުނައިޓެޑުގައި ކަވާނީ ވަނީ ދެ އަހަރު ހޭދަކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 59 މެޗު ކުޅެދީ 19 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އުރުގުއޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ކަވާނީ ވަނީ، ޤައުމީ ޓީމާއެކު މިއަހަރު ޤަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް