ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 06:01
ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން ބެންޒިމާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރެއާލް މެޑްރިޑް ޓްވީޓަރ
ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން ބެންޒިމާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރެއާލް މެޑްރިޑް ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ ސުޕަރ ކަޕް
ތަށްޓަކުން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ފަށައިފި
 
ރެއާލްއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިއަކީ ބެންޒިމާ

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ތަށްޓަކުން އާ ސީޒަން ފަށައިފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ވެސް ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ފެށީ ޔުއެފާ ސުޕަރ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަންގެ އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް 2-0 ން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ޑިފެންޑަރ ޑޭވިޑް އަލަބާއެވެ. ދެވަނަ ގޯލް ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހޯދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ފްރާންސް ފޯވާޑް ބެންޒިމާއެވެ. ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ލަނޑު ޖެހީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. މިލަނޑާއެކު ބެންޒިމާ ވެފައިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ރައުލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އެމަޤާމްގައި އޮތީ ރޮނަލްޑޯއަށްވުރެ ފަހަތުގައެވެ. ރޮނަލްޑޯ ވަނީ 450 ގޯލް ރެއާލްއަށް ޖަހައިދީފައެވެ. ބެންޒިމާގެ ޖުމްލައަކީ 324 ލަނޑެވެ.

ރެއާލްއިން ޔުއެފާ ސުޕަރ ކަޕްގެ މެޗު ފެށީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއެކުއެވެ. ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނީ މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓްގައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިސީޒަންގައި ހަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީއެވެ. ދެން އޮތް ފަސް މުބާރާތަކީ ސްޕެނިޝް ލަލީގާއާއި, ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕާއި, ކޮޕަ ޑެލްރޭއާއި, ޗެމްޕިއަންސްލީގާއި, ފީފާ ކްލަބް ވަރލްޑް ކަޕެވެ. ކޯޗު އެންޗެލޮޓީ ބުނީ ފުރުޞަތު އޮތަސް ހަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް