ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - އުރީދޫގެ ހިއްސާ ވިއްކުން

އާއްމުންނަށް ވިއްކި ހިއްސާ އެކަށައަޅައި އަންނަ އާދިއްތަދުވަހު އިއުލާނުކުރާނަން: އުރީދޫ

  • ހިއްސާ ވިއްކުން ބަންދުކޮށް، ވިއްކި ހިއްސާ މިހާރު ދަނީ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • އުރީދޫގެ ހިއްސާއަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 11:47 3,923

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް - އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން، އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ އާންމުންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވިއްކުމަށް ފަހު، އެ ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ހިއްސާ އެކަށައެޅުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަން އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

 އުރީދޫން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުރީދޫގެ ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ މުއްދަތު 29 މެއި 2017 ގައި ނިމިފައިވުމާ އެކު، ހިއްސާ އެކަށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީއާ އެކު ވަރަށް ގާތުން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ޙިއްޞާ ގަތުމުގެ މުއްދަތު ނިމޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޙިއްސާ އެކަށައަޅައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ހާމަކުރެއެވެ. އެމުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

އުރީދޫގެ އައި.ޕީ.އޯއަށް ލިބިފައިވާ  އެއްބާރުލުމާއި ތަރުޙީބުގެ ސަބަބުން، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހުޅުވާލެވުނު އައިޕީއޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ އައިޕީއޯކަން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނިން ވަނީ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ އާ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް