ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 07:02
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރު
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރު
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ދިރާގު ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަނުކުރުން
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަނުކޮށްފި
 
ބޯޑަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުން ނަން ފޮނުވުމުން ޕީސީބީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައު ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު، މ. ހިލްއިންދަގާޑްން އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްއެވެ.

އަބްދުﷲ އަކީ ބިޒްނަސް އާއި އެކައުންޓިން ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ އެ ދާއިރާގައި ކުރިން މަސައްކަތް ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ނަން ފޮނުވުމުން ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރަނީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަބްދުﷲ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަބްދުﷲ އައްޔަން ކުރުމުން ދިރާގުން ވަނީ އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް