އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ރަމަޟާން 1438

މިރުސް ކިލޯއެއް އަގު 800ރ. އިން 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ!

  • ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު މިރުސްކިލޯއެއް ވަނީ 800ރ. އާއި 700ރ. އަށް އަރާފަ
  • މިހާރު މާރުކޭޓުގައި ލިބެންހުރީ 230ރ އިން 300ރ. އާ ދެމދުގެ އަގުތައް

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 14:02 5,402

މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ބެހެއްޓިފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

މިރުހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮވެއްޖެ އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 250ރ. އާއި 300ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން 100 ގްރާމު އުޅެނީ، 30ރ. އާއި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި މިރުސް އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ކެންދިކުޅުދޫ މިރުހެވެ. ކުރިން ލ. އަތޮޅުން މިރުސް ލިބެން ހުރި ނަމަވެސް މިހާރު ލ. އަތޮޅުން މިރުސް ނުލިބޭ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މިރުހުގެ އަގު ދަށަށް ޖެހިފައިވާ އިރު، ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅުނީ 800ރ. އާއި 700ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިރުހުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މިރުހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަން ހެޔޮވެފައިވާ އިރު ކަރާ އަދި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ބުނެ އެވެ.

ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ހުރި އިރު، ކޮޕީ ފަތް ބޮޑިއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ.

މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 30ރ. އާއި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް