ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 12:34
ތިއަރީ އޮންރީ
ތިއަރީ އޮންރީ
ޓްވިޓަރ
ހެންރީގެ ރައްދެއް ޞަލާޙުއަށް
"ފުރަތަމަ ރެއާލް ބަލިކުރޭ، އެއަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކާ"
 
ފައިނަލްގެ ކުރިން ޞަލާޙު މާބޮޑަށް ރުޅި ގަދަވީ
 
ފައިނަލްގެ ކުރިން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާ އަބަދުވެސް ބުނޭ
 
ކޯޓުއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރު

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރުން ކަމަށް ބުނެ އާސެނަލަށް ކުރިން ކުޅުނު ތިއަރީ އޮންރީ ލިވަޕޫލްގެ މުޙައްމަދު ޞަލާހުއަށް ރައްދުދީފިއެވެ.

އޮންރީ މިހެން ބުނެފައިވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ރެއާލް އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފައިނަލްގައި ލިވަޕޫލް ވަނީ 0-1 ން ރެއާލް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. ފައިނަލްގެ ކުރިން ޞަލާޙު ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ރެއާލަށް އަމާޒުކޮށް ބަސް ބުނެފައެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުން މޮޅުވެ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޞަލާޙު ބުނީ، މި ސީޒަނުގެ ފައިނަލްގައި އޭނާ ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ރެއާލް އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމަކީ އެޓީމުގެ އެންމެންމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތް ދަތިކަމެއް ލިބުނު ކަމެއް ކަމަށާއި، މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަކީ އޭގެ ބަދަލު ހިފުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޞަލާޙު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ހޯދުމަށްހު ވެސް ޞަލާޙުވަނީ ރެއާލަށް އަމާޒުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ރަންބޫޓާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށް ޞަލާޙު ބުނީ "ވީ އާރ ނޮޓް ޑަން ޔެޓް" ކަމަށެވެ. ޞަލާޙުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކަރީމް ބެންޒެމާ ވަނީ އޭނާއަށް ރައްދު ދީފައެވެ. ބެންޒެމާ ބުނީ ޞަލާޙު އޯވާކޮންފިޑެންޓުވެ ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އެކަމުން އޭނާއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އުނދަގޫ ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި ލިވަޕޫލަށް ހީވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ފައިނަލުން މޮޅުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ޞަލާޙުއަށް އޭނާ ދައްކަން ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކި ދާނެ ކަމަށް ބެންޒެމާ ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އޮންރީ ބުނީ ފައިނަލްގެ ކުރިން ޞަލާޙު މާބޮޑަށް ރުޅި ގަދަވީކަމަށެވެ. އަދި ފައިނަލްގެ ކުރިން ފާޑު ފާޑުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އޭނާ އަބަދުވެސް ބުނާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަަމަކީ ރެއާލް ބަލިކުރުން ކަމަށާއި، އެއަަށްފަހު މިއީ ބަދަލު ހިފުމެކޭ ބުނާށެކަމަށެވެ. އަދި ފައިނަލްގެ ކުރިން އެ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ފައިނަލުން މޮޅުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންރީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮންރީ ބުނީ ހުރިހާ ވެސް ކަަމަކީ ބޯޅަ ދާގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލުންކަމަށެވެ. ރެއާލަށް އޮން ޓާގެޓަށް ލިބުނީ އެންމެ ބޯޅަ އެއް ކަމަށާއި، އެ ބޯޅަ އެމީހުން ގޯލަށް ވައްދާލި ކަން އޮންރީ ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލިވަޕޫލަށް ލަނޑު ޖަހާނެ އެތައް ބައިވަރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވި ހުރަހަކީ ރެއާލްގެ ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ކަމަށެވެ. އޮންރީ ބުނީ ކޯޓުއާއަށް ދޭން ޖެހޭ ކްރެޑިޓް މީހުން ނުދޭކަން ސެމީ ފައިނަލްގައި ވެސް އޭނާ ބުނިންކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓުއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރު ކަމަށާއި، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ އެޑާސަން އަށް ވުރެ ވެސް އޭނާ މޮޅު ކަމަށެވެ. އެކަން ފައިނަލްގައި ކޯޓުއާ ސާބިތުކޮށްދިން ކަމަށް އޮންރީ ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
42%
0%
8%
0%
42%
ކޮމެންޓް