ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - އެއާ އޭޝިއާ

ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ކުރަން އެއަރއޭޝިއާއިން ފަށަނީ

  • ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
  • ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފަށާނެ
  • ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 15:30 4,464

އެއަރއޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެއަރ އޭޝިއާއަށް ހުއްދަދީފިއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިޔާގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ތައިލެންޑްގެ ޑުންމުއާންގް އެއަރޕޯޓާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ 180 ގޮނޑީގެ ޖާގައިގެ އެއަރބަސް A320 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައެވެ.

 

ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި އެއަރއޭޝިޔާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ތައިލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކުގެ ޢަދަދު ތިނަކަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންގކޮކް އެއަރވޭޒުންނެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ޖުމްލަ 28 އެއަރލައިނެއް ދަތުރުކުރަމުންދެއެވެ. މި އެއަރލައިންތަކުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު 34 މަންޒިލަކަށް ވަނީ ވައިގެމަގުން ގުޅާލެވިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް