ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 08:48
ދިގުރަށުގައި އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ދިގުރަށުގައި އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ދިގުރަށުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
ދިގުރަށުގެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އެއް އަހަރު ތެރޭ ނިންމަން ޖެހޭ
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލާފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

އދ. ދިގުރަށުގައި އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އާއި ދިގުރަށު ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް އުސްމާނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން މި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ސޮއިކުރީ 2022 ފެބްރުއަރީ 6 ގައެވެ. އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 2023 އޭޕްރިލް 28 ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެއެވެ.

މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލާފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މިސްކިތަކީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް