ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:37
ލިވަޕޫލް އާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލިވަޕޫލް އާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު/ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ލިވަޕޫލް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާއި ގާތަށް
 
ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 2-0 ން
 
ދެވަނަ ލެގުން އެއްވަރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެއް ލަނޑުގެ ތަފާތުން ބަލިވިޔަސް ލިވަޕޫލްއަށް ފައިނަލަށް ދެވޭނެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިވާޕޫލް އާއި ވިޔަރެއާލް ބައްދަލުކުރި ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ, މުބާރާތުގެ ފައިނަލާއި ގާތަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ އެންފީލްޑް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ތަނަވަސްކުރި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މާ ގިނައިރެއް ނުވަނީސް ލިވަޕޫލްގެ ފަބީނިއޯ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އެއީ އޮފްސައިޑު ލަނޑެއް ކަމަށެވެ. ލިވަޕޫލްއަށް ލީޑު ލިބުނީ މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޔަރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ޕާވިސް އެސްޓޫޕީނިއާން އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ދެމިނެޓު ފަހުން މުހައްމަދު ސަލާހް ދިން ބޯޅައަކުން ސާޑިއޯ މާނޭ ލިވަޕޫލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނެވެ. މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ އެންޑީ ރޮބަޓްސަންވެސް ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ އެލަނޑުވެސް އޮފްސައިޑު ލަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައެވެ.

މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގު އޮންނާނީ މިއަންނަ ހަފްތާގައެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ ވިޔަރެއާލްގެ ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗުން އެއްވަރުކޮށްގެން ނުވަތަ އެއް ލަނޑުގެ ތަފާތުން ބަލިވިޔަސް ލިވަޕޫލްއަށް އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައިގެން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. މެޗުގައި ދެލަނޑުގެ ތަފާތުން ވިޔަރެއާލް މޮޅުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ވަގުުތުގެ ދެހާފު ކުޅޭނެއެވެ. ވިޔަރެއާލްއަށް ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ ތިން ލަނޑުގެ ތަފާތުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް