ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:03
ސެމިއުލް ޗުކްވޭޒީ ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ސެމިއުލް ޗުކްވޭޒީ ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ޔުއެފާ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބަޔާން މިނުއިކް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި، ވިޔަރެއާލް ސެމީއަށް!
 
ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުވީ އެއްވަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ބަޔާން މިއުނިކް ކަޓައިފިއެވެ. ބަޔާން ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ސްޕެއިންގެ ވިޔަރެއާލްއެވެ.

ވިޔަރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 1-0 ން ވިޔަރެއާލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް, ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު ވިޔަރެއާލްއަށް ކުރި ލިބުނީ 2-1 ގެ އެގްރިގޭޓުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ބަޔާންއިން ކުރި ހޯދިއެވެ. ލަވާންޑޯސްކީ ދެވަނަހާފްގެ ކުރީކޮޅު ޖެހި ލަނޑުން ހޯދި ލީޑު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެމިނިޓާއި ހަމައަށް އޮތެވެ. އެކަމަކު ވިޔަރެއާލްއިން ވަނީ މެޗު ނުމުމުގެ ކުރިން ލަނޑު ޖަހާ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދާފައެވެ. މުހިއްމު ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސެމިއުލް ޗުކުވޭޒީއެވެ. މިއީ ވިޔަރެއާލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް ކުޅޭނެ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ސެމީފައިނަލްގައި ވިޔަރެއާލް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ލިވަޕޫލާއި, ބެންފީކާ ވާދަކުރާ ދެ ލެގުން ކުރިހޯދާ ޓީމަކާއެވެ. ފުރަތަމަ ލެގުން ކުރި ހޯދީ ލިވަޕޫލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް