ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:43
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ އެންމެފަހުން މަގު ބައްތިތައްވެސް ނިންވާލަން ޖެހިފައި
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ އެންމެފަހުން މަގު ބައްތިތައްވެސް ނިންވާލަން ޖެހިފައި
ރޮއިޓާސް
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާ
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް އިންޑިޔާގެ އެހީ
މޯދީ ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް އެހީވެދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ސްރީލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް އިންޑިޔާއިން އެހީތެރިވާން ނިންމައިފިއެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ އަޑިގަނޑުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ލަންކާއަށް ވަނީ ތެޔޮ ހޯދުމުގައިވެސް ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި މިއިގްތިސާދީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްްރަހުވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

އިގްތިސާދީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓިފައެވެ.

އިންޑިޔާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް އެގައުމުން ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމާފައެވެ. ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން އިންޑިޔާއިން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ދަށުން ލިބޭނީ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ތެލެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ރައީސް ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ މިދިޔަ މަހު އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މޯދީ ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މޯދީ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ސިޔާސަތުކަމަށެވެ. އަދި އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކާރިސާތަކުގައި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އެހީވެދޭނެ ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިޔާއިން ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުވެސް ލަންކާއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ވެފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުވެސް އިންޑިޔާއިން ވަނީ 100 ޓަނުގެ ނެނޯ ނައިޓްރޮޖެން ލިކުއިޓް ފާޓިލައިޒާސް ވެސް ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް