ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އުވާލަނީ

  •   ބޭނުންނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 7 ޖޫން 2017 | ބުދަ 15:30 4,031

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްްޔާތުގެ ތެރެއިން . އެ ބޭންކުން ވަނީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ(އެމްއައިބީ) އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 5 އަހަރުތެރޭގައި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  އެ ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރު ބޭނުން ނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެއެކައުންޓު ތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ލިސްޓް އެ ބޭންކުން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ ލިސްޓް އާންމުކުރާތާ 60 ދުވަސް ފަހުން އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކައުންޓުތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އެކައުންޓްތައް އެކްޓިވޭޓު ނުކޮށްފި ނަމަ އެކައުންޓު ބަންދުކޮށް، ފައިސާ އެމްއެމްއޭއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި “ޑޯމަންޓް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު” ފުރުމަށް ފަހު އެމްއައިބީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން  ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް