ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ގަތަރުގެ މައްސަލަ

ގަތަރަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިޒްރޭލުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • މިއީ އިޒްރޭލަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް
  • ސަރަހައްދަށް އޮތް ނުރައްކަލަކީ އިޒްރޭލް ނޫން ކަން އަރަބި ގައުމުތަކަށް ވިސްނިއްޖެ
  • ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 05:42 7,440

އިޒްރޭލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ލެބަމަން - މާރކް އިޒްރޭލް

މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމް އަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށްބުނެ ގަލްފްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުންނާއި އިތުރު އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ހޯމަ ދުވަހު ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަގައި އިޒްރޭލުން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިއީ ޓެރަރިޒަމްއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ތަނަވަސްވި ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، ގަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލުން މަސައްކަތް ކުރަން މިހާރު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އަރަބި ގައުމުތަކަށް ވިސްނިއްޖެ ސަރހައްދަށް އޮތް ނުރައްކަލަކީ އިޒްރޭލެއް ނޫންކަން އެއާ ޚިލާފަށް އެއީ ޓެރަރިޒަމް ކަން" އިޒްރޭލްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ލިބަމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލިބަމަން ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ގަތަރުގެ މައްސަލައިގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި ކަމަށް ޖެރޫސަލަމް ޕޯސްޓްގައި ވަނީ، ބިރު ކަނޑާލުމަށްފަހު ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކާއި އިޒްރޭލުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކާނަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ބާ ލެވް ވިދާޅުވީ، ސުންނީ ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަރަބި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އިން ފުމޭ ދުންމާރީގެ ރާގަށް ދަނީ ނަށަމުން ކަމަށެވެ.

ބާ ލެވް ވިދާޅުވީ ގަތަރަކީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިސްލާމީ ގްރޫޕްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ފަލަސްތީންގެ ގާޒާ އާރާސްތު ކުރުމަށްވެސް ފައިސާގެ އެހީ ދެމުންދާ ގައުމެއް ކަމުގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ގަތަރަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލެބޯޓްރީއަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އިޒްރޭލް ތެރެއިން ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއަށް އިޒްރޭލުން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު މައިކަލް އޮރެން ވިދާޅުވީ، އަރަބި މުސްލިމް އެތައް ގައުމަކުން ގަތަރާއެކު ގޮތް ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ބިމުގައި ކުރެހިގެން ދިޔަ އައު ރޮނގެއް ކަމުގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިހާރު އިޒްރޭލާ އަރަބި ގައުމުތަކުން މިތިބީ ގަތަރުން ހިންގާ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގުޅި ލާމެހިފައި ކަމުގައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޒައިނިސްޓް ޔުނިއަން އަށް ނިސްބަތްވާ އިޒްރޭލްގެ ޑިފެންސްފޯސް ގެ ކުރީގެ މޭޖާ ޖެނެރަލް އިޔާލް ބެން ރެއުވެން ޖެރޫސަލަމް ޕޯސްޓަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި ވިދާޅުވީ، އީރާނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މެދު މިނުގެ އަރަބި ގައުމުތަކާ އިޒްރޭލާ ވިސްނުން އެއްގޮތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް އިޒްރޭލުން ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރާއެކު އޮތް ގުޅުން ބައެއް އަރަބި ގައުމުތަކުން ކަނޑާލީ އެގައުމުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފޭކް ޚަބަރެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ، މިސްރު، ބަހުރޭން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް، ޔަމަން، ލީބިޔާ، ދިވެހިރާއްޖެ އަދި މޮރިޝަސް އެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި މިއީ މެދުއިރުމަތީގެ ސިޔާސީ ގުޅުންތަކަށް މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް