ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:35
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވިޔަރެއާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވިޔަރެއާލް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޔޫއޭއީއެފްއޭ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގު
ޔުވެންޓަސް ޗެމްޕިއަންސްލީގުން ކަޓައިފި
 
ވިޔަރެއާލް ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް

ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން ބަލިވެ, ޗެމްޕިއަންސްލީގުން ޔުވެންޓަސް ކަޓައިފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލްއިން ކުރި ހޯދީ 3-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. މިއާއެކު ދެ ލެގުން ވިޔަރެއާލް ކުރި ހޯދީ 4-1 ގެ އެގްރިގޭޓުންނެވެ.

މެޗުގައި ވިޔަރެއާލްއިން ތިން ލަނޑު ޖެހީ އިތުވަގުތާއެކު ފަހު ބާރަވަރަކަށް މިނިޓްގެ ތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ މޮރޭނޯއެވެ. ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މޮރޭނީ ނިކުމެ ގޯލް ޖެހުމާ ހަމައަށް ވިޔަ ރެއާލްއަށް ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ބޯޅައެއް ފޮނުވާ ނުލެވެއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޑިފެންޑަރ ޓޮރޭޒް ޖެހީ 85 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރުވަގުތުގައި ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މިމޮޅާއެކު ވިޔަ ރެއާލްއިން ކްއާޓަރ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރީއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ދެވަނަ ބުރުން ޔުވެންޓަން ވިދިވިދިގެން ކެޓި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

މެޗަށްފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު އެލެގްރީ ބުނީ 75 ވަނަ މިނިޓާ ހަމައަށް އޭނާގެ ޓީމް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށެވެ. ވިޔަރެއާލްގެ 11 ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރީ ޑިފެންސްކޮށްގެން މެޗު އިތުވަގުތަށް ގެންދަންކަމަށް އެލެގްރީ ތުހުމަތު ކުރިއެވެ. ވިޔަރެއާލްގެ ކޯޗު އުނެއި އެމެރީ ބުނީ މެޗަށް ނިކުތީ ގޭމް ޕްލޭނަކާ އެކުކަމަށާއި, ވަގުތު ލިބޭނެކަން ކުރިންވެސް އިނގޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް