ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 20:08
ބައޯއެންޓެކް އިމާރާތް
ބައޯއެންޓެކް އިމާރާތް
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
މިހާރު އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ: ބައޯއެންޓެކް
ވެކްސިން ޖަހާފައިތިބޭ މީހުންނަށް އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ
ވެކްސިނުން ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ

ބައޯއެންޓެކުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ބައޯއެންޓެކުގެ ސީއީއޯ އޫގުއޮރ ސާހިން ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޭން ވޭރިއަންޓަކީ މިއުޓޭޓް ވަމުންދާ ވޭރިއަންޓެއް ނަމަވެސް އެ ވެކްސިނުން ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. ބައޯއެންޓެކާއި، ފައިޒާ ގުޅިގެން ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައެވެ.

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށްވެސް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ސާހިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާހިން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ އިތުރު ވޭރިއަންޓުތައް ފެނި، މިއުޓޭޓްވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެކްސިން ޖަހަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ދަނީ ހަލުވި މިނެއްގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ފެތުރެމުންނެވެ. މި ވޭރިއަންޓް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުންވެސް ފެންނަމުންދާއިރު، ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައ އޮތް އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާއިންވެސް މި ވޭރިއަންޓް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް