ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ފްލައިޓަކަށް އެއަރޕޯޓުގައި ނުޖެއްސުނު

  • ކާޑެއްދޫ ފްލައިޓްގެ އިތުރުން ދަރަވަންދޫ ފްލައިޓްވެސް ވަނީ ވެލާނާ އެއަރޕޯޓަށް ނުޖެއްސިފައި
  • ނުޖެއްސުނީ މޫސުން ގޯސްވުމުން

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2017 | ހޯމަ 02:52 | 3,082

މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓް - ގޫގުލް

މާލެއަށް ކުރާ މި ވިއްސާރަ އާއި ގުޅިގެން ރަންވޭގައި ފްލައިޓަށް ނުޖެއްސިގެން،  ދެ ފްލައިޓެއް އެހެން ތަނަކަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑީވިއަންގެ ހެޑް އޮފް ފެސިލިޓީސް އަލީ ނަޝާތު ވިދާޅުވީ، ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރުގައި ފްލައިޓްތައް މިގޮތަށް ޑައިވާޓު ކުރަން ޖެހޭ  ހާލަތްތައް ދިމާވާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް  އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭވެސް ފްލައިޓަށް ނުޖެއްސެނީ، މޫސުން ގޯސްވެ، ވައި ގަދަވުމުން، ރަންވޭގައި ޖެއްސުމަށް އުނދަގޫވުމުން ކަމަށެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މިގޮތަށް ފްލައިޓް ނުޖެއްސި ގޮސްފައިވަނީ ކާޑެއްދޫ އިން މާލެ އާއި ފްލައިޓް އާއި ދަރަވަންދޫ އިން މާލެއާއި ފްލައިޓެކެވެ. މިދެ ފްލައިޓްވެސް ވަނީ ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގައި ނުޖައްސާ، ފްލައިޓް ނައްޓާލި އެއަރޕޯޓަށް އަނބުރާ ގޮސްފަ އެވެ.

 

 މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ނ އަތޮޅުން ވ އަތޮޅާ ހަމަށެވެ.

 

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކުރާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެއެވެ. އަދި ނ އަތޮޅާއި ވ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 30 މޭލާ 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

 

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި މާލޭ ސަރަހައްދަށް ވާއި ގަދަވުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ގަސްތައް ވެއްޓި ތަފާތު ގެއްލުންތައް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

 

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އެދިލައްވާފަ އެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައިވެސް މޫސުން ގޯސްވާ ދުވަސްވަރު ކަނޑުމަތީގެ ތަފާތު ހާދިސާތައް އިތުުރުވެގެން ދެ އެވެ. މިފަހަރުވެސް ދަނީ ކަނޑުމަތީގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.