ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ހޯރަފުށި

މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ސާހިބު މީހާ ކަމަށް ދެކިގެން: ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު ވަހީދު

  • ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވަޙީދު ވިދާޅުވި
  • ވަހީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ވެސް ގުޅިގެން ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް
  • އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނުދާނެ ކަމަށްވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 20:42 | 2,045

ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ސާހިބު މީހާ ކަމަށް ދެކިގެން ކަމަށާއި ރަށަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ކުރެއްވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހޯރަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވަހީދަކީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވައި މިފަހަރު ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮނޑި ހޯއްދަވާފައެވެ. 

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދްމަތް ކުރުމުގައި ނަމޫނާ ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރާވެސް ގުޅިގެން، ރަށަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލް މެމްބަރު ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ދިނީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

"ސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ، އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާބުކޮށްދިން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެގިނައިން މަސައްކަތްކޮށްދިން ބޭފުޅުންނާއެކު. މަގާމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވުނީމަ އެއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭވަފާތެރިއެއް ނުވާނަން. ކައުންސިލަށް ހޮވުނީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްފަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ނުދާނަން،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހޯރަފުށި ކައުންސިލުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އެގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި ކައުންސިލް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދްމަތް ކުރުމުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.