ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ރައީސް ނަޝީދު

ފްރީޑަމް ފޯރަމްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ނޯވޭއަށް ވަޑައިގެންފި

  • ފޯރަމް ކުރިއަށްދާނީ މޭ މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ނޯވޭގެ ވެރިރަށް، އޮސްލޯގައި
  • ރައީސް ނަޝީދު ތަގުރީރު ކުރައްވާނީ ފެބްރުއަރީ 7 ގެ ފަހުން ހިނގި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
  • މި ފޯރަމްގައި އަރުވާލެވިގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި، މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންވެސް ބައިވެރިވޭ

ކ. މާލެ | 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 18:42 | 2,498

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

އިނގެރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޯވޭއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ނޯވޭއަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ  މޭ މަހުގެ 22 އިން 24 އަށް ނޯވޭގެ ވެރިރަށް، އޮސްލޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮސްލޯ ފްރީޑަމް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެ ފޯރަމްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ނަޝީދު ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 މޭ 2017 ވާ އާންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝިދު ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން 5 ޖަހާއިރު ފަށާ، ސެޝަންގައި ފުރަތަމަ މެހުމާނުގެ ގޮތުގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ލައިވްސްޓްރީމް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވާހަކަދައްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެގެން ދިއުމަށްފަހު ދެން ކަންތައްތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާ އާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.  

ފްރީޑަމް ފޯރަމް އަކީ، އަމާންކަމާއި، ތަރައްޤީ އާއި މިނިވަންކަން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ފޯރަމެކެވެ. މި އަހަރު ބާއްވާ މި ފޯރަމް އަކީ މި ސީރީޒްގައި ބާއްވާ 9 ވަނަ ފޯރަމްއެވެ. ފޯރަމްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި، އާޓިސްޓުންނާއި، ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ޤައުމުތަކަށް އަރުވާލެވިގެން އުޅޭ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި، މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންވެސް މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެ، އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މި ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް ފަށާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ފޯރަމްގެ އެކިއެކި ނުރަސްމީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.