ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ސައިބަރ އެޓޭކް

ހަތްދިހަ ހަތަރު ޤައުމަކަށް ވަރުގަދަ ސައިބަރ އެޓޭކެއް!

  • އިތުރު ގައުމުތަކަށް އަމާޒްވެދާނެ
  • އެންމެ ނުރައްކާވީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

ކ. މާލެ | 13 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 07:21 | 5,652

ހެކަރުން ފޮނުވާ މެސެޖުގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް - ގޫގުލް

ދުރާލާ ރާވައިގެން ހެކަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ވަރަށް ވަރުގަދަ ސައިބަރ އެޓޭކެއްގެ ޙަމަލާ ހަތްދިހަ ހަތަރު ޤައުމަކަށް އަމާޒްވެ އިތުރު ޤައުމުތަކަށް އަމާޒްވާން ފަށައިފއެވެ.

 

ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއި ހެކަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ފޮނުވާލި "ރެންސަމްވެއާރ"ގެ ހަމަލާގެ ސަބަބުން 50 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ކޮމްޕިއުޓަރު ލޮކްވެ، ދުނިޔޭގެ އެތައް މުއައްސަސާތަކެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވެއެވެ.

 

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މިހަމަލާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ "ޝެޑޯ ބްރޯކާސް" ކިޔާ ހެކަރުންގެ ގްރޫޕެކެވެ. އެގްރޫޕަކީ މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ސައިބަރ ޙަމަލާތައް ދެމުންދާ ގްރޫޕެކެވެ.

 

މި ހަމަލާ އަމާޒްވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތް، އެމެރިކާ، ޗައިނާ، ރަޝިއާ، ސްޕެއިން، އިޓަލީ، އަދި ތައިވާން ފަދަ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

 

ރެންސަމްވެއާރ ވައިރަސް ފޮނުވާލުމުން ކޮމްޕިއުޓަރތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އާދެއެވެ. އަދި އެކަން ޙައްލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރި ހެކަރުންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ބުނެއެވެ.

 

"ރެންސަމްވެއާރ" ހަމަލާއަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ލާރި ހޯދުމަށް ކޮމްޕިއުޓާރ ސޮފްޓްވެއާރ ދެމުންދާ ހަމަލާއެކެވެ.

 

މިހަމަލާގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

 

މިހަމަލާގެ ސަބަބުން ހޮޕިޓަލްތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމާއި ކިއު ސިސްޓަމްތައް ޑައުންވިއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބުރޫއަރާފައިވެއެވެ.

 

ކަމާއިބެހޭ ތަޖުރިބާ ކާރުން ބުނާގޮތުގައި މިހަމަލާ ދުނިޔޭގެ 74 ގައުމަކަށް މިހާތަނަށް އަމާޒްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާއިރު، އިތުރު ގައުމުތަކަށްވެސް ޙަމަލާގެ އަސަރުކުރުން ގާތެވެ.

 

ސައިބާރ އެޓޭކްތަކެއް ސްޕޭންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏަކާއި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުންޏަކަށްވެސް ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.