ސެމިއުލް މަރުވުން
ލިޓްލް މާރމެއިޑްގެ ސެބާސްޓިއަން މަރުވެއްޖެ
 
ސެމިއުލް ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރާތާ 3 އަހަރު
 
ސެމިއުލް މަރުވީ ކެންސަރު ބަލީގައި
ކ. މާލެ |
ކާރޓޫންގައި ސެމިއުލް ކިޔަފައިވާ ލަވައަށް އޮސްކާ ލިބިފައިވޭ
ބީބީސީ

ލިޓްލް މާރމެއިޑް ކާރޓޫންގައި އުޅޭ ކަކުނި (ސެބާސްޓިއަން) ގެ ރޯލަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ސެމިއުލް ރައިޓް މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އެކްޓަރ، ސެމިއުލް ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ، ލިޓްލް މާރމެއިޑްގެ ސެބާސްޓިއަންގެ ގޮތުގައެވެ. އެ ކާރޓޫންގައި އޭނާ ކިޔާފައިވާ "އަންޑަރ ދަ ސީ" މި ލަވައަށް އޮސްކާ އެވާރޑް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއަށްފަހު ލަޔަން ކިންގްގެ މުފާސާގެ ރޯލަށް ވެސް ސެމިއުލް އަޑުއަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކުގެ ރޯލުތަކަށް ސެމިއުލް ވަނީ އަޑު އަޅާފައެވެ.

1946 ވަނަަ އަހަރު ނޯތް ކެރޮލީނާއަށް އުފަން މި އެކްޓަރ ވަނީ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް އަޑު އެޅުމުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ، ސެމިއުލް މަރުވީ ތިން އަހަރު ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރުމަށްފަހު ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައި ކަމަށެވެ.

1991 ވަނަ އަހަރު މީޑިއާއަށް ދީފައިވާ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ މިކަމުގައި އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެންމެން ވެސް އޭނާ ދެކެ ލޯބި ވުމަށާއި، އަބަދުވެސް އޭނާގެ މަތިން ހަނދާން ބެހެއްޓުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved