23 މެއި 2017 | އަންގާރަ | ރޯނު 4 | 27 ޝަޢުބާން 1438 | މެންދުރު: 12:06

ވީޑިއޯސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކަނޑުވާލީ ރައްޔިތުންގެ ބާރު، އެއީ ޤާނޫނު އަސާސީ އުވާލުމުގެ އަމުރެއް: އިބްރާ

2017-05-23 02:25

22

ރާއްޖެޓީވީއަށް މިރޭ ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އިބުރާ ވިދާޅުވީ ވަޒީރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ވަޒީރުން ވަކި ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގައި ފަހު ބަސް ބުނަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެއީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވި ދޮރެއް ކަމަށެވެ. ވަޒީރުން ދެން މަގާމުން ދުރު ކުރެވޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރުހިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް އިބުރާ ވިދާޅުވިއެވެ.