ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 20:25
މޯލްޑިވިއަން މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފޮޓޯއެއް
މޯލްޑިވިއަން މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފޮޓޯއެއް
ގޫގުލް
މޯލްޑިވިއަން
މޯލްޑިވިއަންއިން ޑޭޝް 8ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެންނަނީ
މި މަތިންދާ ބޯޓަކީ 56 ގޮޑީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް

މޯލްޑިވިއަން އިން ޑޭޝް 8ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 56 ގޮނޑީގެ ޑޭޝް 8 ގެ މަތިންދާ ބޯޓު ގެންނަނީ ސްވިޒަލޭންޑުންނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދެ ސީ ޕްލޭނެއް ވެސް ގެނައުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މި ދެ ސީ ޕްލޭން މިމަހު ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ގެނެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެ އެވެ. 

މޯލްޑިވިއަން އިން ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންގައި ނުވަ ބޯޓް ބޭނުންކުރެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
12 ނޮވެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 23:32
މޯލްޑިވިއަން
US$31.3 million އަގު