ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

940

ޚުލާސާ

  • ފަލަސުރުހީ

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 02:37

02:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މައުޟޫއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށްވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމަނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ސިއްހީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އެވެ.

13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

02:37
ފަލަސުރުހީ