އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ފަލަސުރުހީ

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 02:37

02:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މައުޟޫއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށްވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމަނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ސިއްހީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އެވެ.

13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

686
02:37
ފަލަސުރުހީ