ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ފަލަސުރުހީ

14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 02:37

02:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މައުޟޫއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށްވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއްވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމަނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ސިއްހީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑރ. ޑީޑީ) އެވެ.

13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

744
02:37
ފަލަސުރުހީ