ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

982

ޚުލާސާ

  • ވައްކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ
  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމަޤާމުން ވަކި ކުރާނަން
  • އަބްދުލް ޢަފޫރު

9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:40

02:59

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ވައްކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

ތެލުގެ އަގު އެކި ރަށްރަށުގައި ވިއްކަމުން ގެންދަނީ އެކި އަގުގައި. މިއީ ވައްކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މީގެ ކުރިންވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އޮތް. މިގައުމަށްވީ ކަމެއް ނެތް. ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމުން އެތަނަށް އައުމުން އެމީހުންނަށް ފާއިދާ ވާނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ފާއިދާއެއް ނެތް މިކަމުގައި. މިގައުމުގައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ. އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްފެެނީ އެއޮތީ ދަރާފައި. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްވެސް ވަނީ ދަރާފައި. މުސާރަ ދޭންވީމަ ޓީބިލް ވިއްކަނީ. ސަލާން ޖަހައިގެން ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ.

8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 22:11

02:51

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމަޤާމުން ވަކި ކުރާނަން

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމަޤާމުން ވަކި ކުރާނަން. ޤާނޫނު އަސާސީގެ އިމުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރާނީ، ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުންދަނީ. އިންސާފްވެރި އިންތިހާބެއް މި ޤައުމުގައި ނުބޭއްވޭނެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފި ނަމަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީން

8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 21:55

02:45

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އަބްދުލް ޢަފޫރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް އިތުރަށް އެގޮނޑީގައި ބައިތިއްބައިގެން ކުރެވޭނެ އިތުރު ކަމެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ދަނީ ދިމާ އިދިކީލަކޮށް.

8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 21:55

02:40

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފަލަސުރުޚީ

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ

8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 21:41

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

02:59
ވައްކަން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ
02:51
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމަޤާމުން ވަކި ކުރާނަން
02:45
އަބްދުލް ޢަފޫރު
02:40
ފަލަސުރުޚީ