ލަންކާގެ އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުން

  • ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ދެން އައްޔަނުކުރައްވާނީ ދިނެޝް ގުނަވަރްދަނާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި
  • ލަންކާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
  • ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ދެން އައްޔަނުކުރައްވާނީ ދިނެޝް ގުނަވަރްދަނާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ ސިޔާސަތުގައި ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާނީ ދިނެޝް ގުނަވަރްދަނާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި

ޑެއިލީ މިރޯ ލަންކާއިން ވަނީ ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމާ ވިކްރަމަސިންގހަ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާނީ މަޖިލިސް މެމްބަރު ދިނެޝް ގުނަވަރްދަނާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފަ

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:00
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލަންކާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ

ލަންކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ހޮވިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ވިކްރަމަސިންގހަ ލަންކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޯޓަށް ފަހުއެވެ. އެވޯޓުލުމުގައި ވިކްރަމަސިންގހައަށް ވަނީ 134 މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ ދުލަސް އަލަހައްޕެރުމާއަށެވެ. އެއީ 82 މެމްބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

އަނޫރާ ކުމާރާ ޑިސަނަޔަކައަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 03 ވޯޓެވެ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 12:42
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި

ލަންކާގެ އައު ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓު ނިމި ގުނަން ފަށައިފި

ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަނީ ހަރިން ފަރނާންޑޯ

ދުލާސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަނީ ދިލަން ޕެރޭރާ

އަނޫރާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވޯޓުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ ވިޖިތަ ހެރަތް

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:32
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ފޮންސެކާގެ ވޯޓާއެކު މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލުން ނިންމާލައިފި

ލަންކާގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓު ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ.

ފަހު ވޯޓު ދެއްވީ މެންބަރު ސާރަތު ފޮންސެކާ

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:27
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލަންކާގެ ރައީސް އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށް، މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ތާއީދެއް ރަނިލްއަށް

ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ލަންކާގެ މަޖިލީހުން މިކަމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ އައު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ ތިން ބޭފުޅުން.

އެއީ ބޮޑުވަޒީރު އަދި މިހާރުގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމުގައި މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ އާއި ދުލަސް އަލަހައްޕެރޫމާ އަދި އަނޫރާ ކުމާރާ ޑިސަނަޔަކަ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ އެންމެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޮތީވެސް ވަގުތީ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހައަށް.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:15
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ތަމަޅައިގެން އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީން ވެސް ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވި

ތަމަޅައިގެން އެންމެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަހިލަ އިލަންކައި ޓަމިލް ކޮންގްރެސް އިން ވެސް ރައީސް ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވިއެވެ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:12
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިސްތިއުފާ ދެއްވި ގޮތަބަޔާގެ ބޭބޭފުޅު މަހިންދަ ވޯޓު ދެއްވައިފި

ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ދާދި ފަހުން ބޮޑުވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ވޯޓު ދެއްވައިފި.

މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން މަހިންދަ ވަނި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:08
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ތަމަޅަައިންގެ އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޓީއެންއެފްޕީގެ މެންބަރު ސެލްވަރަސަ ވޯޓު ނުދެއްވި

ލަންކާގެ ރައީސް ހޮވުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނަގަމުންދާ ވޯޓުގައި، ޓަމިލް ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ފްރަންޓުގެ މެންބަރު ސެލްވަރަސަ ގަޖެންދްރަން ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއްފަރާތްވެވަޑައިގެންފި

ތަމަޅައިންނަކީ ލަންކާގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ބައެއް.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:56
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އަނޫރާ ވޯޓު ދެއްވައިފި

އަނޫރާ ކުމާރާ ޑިސަނަޔަކަގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ވިޖިތާ ހެރަތު.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:52
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވަގުތީ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވޯޓު ދެއްވައިފި

ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ ވޯޓު ދެއްވައިފި. އެމަނިކުފާނަކީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަންވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅާ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:47
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ދުލާސް ވޯޓުލައްވައިފި

ރައީސްކަމަށް ދުލާސްގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ސަޖިތް ޕްރެމަދަސާ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:41
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ކަރުދާސްކޮޅު ނުދެއްކެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެއްސެވުމަށްފަހު ކަރުދާސްކޮޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޔާޕާ ވަނީ މެންބަފުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:32
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލަންކާގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ލަންކާގެ އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވޯޓުލާން ފަށައިފި.

ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ 11:30 އާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:26
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ލަންކާގައި އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ފަށައިފި

ލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން، ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާ ރައީސަކު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިނަމަ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސަކަމަށް އައްޔަން ކުރަންޖެހެއެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސްކަމަށް 3 ނަމެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ލަންކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ އާއި އަނޫރާ ކުމާރާ ޑިސަނަޔަކަ އަދި ދުލަސް އަލަހައްޕެރުމާއެވެ. މި ތިން ބޭފުޅުން މިމަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާކަން ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އަލަހައްޕެރުމާގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދަސާއެވެ. ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ދިނެޝް ގުނަވަރްދެނާއެވެ. އަދި، އަނޫރާ ކުމާރާ ޑިސަނަޔަކަގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ވިޖިތާ ހެރަތުއެވެ.

20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 10:22