އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް – ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ

  • ފުރިހަމަ ވަގުތު: ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ
  • ފުރަތަމަ ހާފު: ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ
  • ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ
 
Writer Profile Picture
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ފުރިހަމަ ވަގުތު: ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލަންކާއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ޑިލޯން ޑި ސިލްވާއަށް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ހާފުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭން ވަނީ ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކޮށް، ލަންކާ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ތެރެއިން - އިމޭޖަސް.އެމްވީ
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 18:00
Writer Profile Picture
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ފުރަތަމަ ހާފު: ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ

މި މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ލަންކާގެ ޗަލަނަ ޗަމީރާ ބޮލުން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭނާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ރާއްޖޭން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ހައިޝަމް ހަސަން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭރިއާ ތެރެއިން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ހުރަސް ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލްކީޕަރު މުޙައްމަދު ފައިސަލަށް އަނިޔާވުމުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އަރާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޝަފީއު (ޗެކް) އެވެ. މިއީ ޗެކް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ތެރެއިން - އިމޭޖަސް.އެމްވީ
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 17:01
Writer Profile Picture
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ރާއްޖެ 1-0 ލަންކާ

މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ހައިޝަމް ހަސަން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ރާއްޖެއަށް ލީޑު ނަގައިދީފިއެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:13
Writer Profile Picture
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ލަންކާގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ

ސުޖަން ޕެރޭރާ (ގޯލްކީޕަރު، ކެޕްޓަން)، ކުރުކުލަސުރިޔާ ނިކޯލަސް، ޑަކްސަން ޕަސްލަސް، ޗަމޯދު ދިލްޝަން، ޗަރިތަ ބަންޑާރަ، ކަވިންދު އިޝާން، ޑިލޯން ޑި ސިލްވާ، ޗަލަނަ ޗަމީރާ، އަޙްމަދު ވަސީމް ރަޒީކް، މާވިން ހަމިލްޓަން، ޖޫޑް ސުޕަން

10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 15:42
Writer Profile Picture
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ

މުޙައްމަދު ފައިސަލް (ގޯލްކީޕަރު)، އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (ކެޕްޓަން)، ސަމޫހް އަލީ، ހުސެއިން ސިފާއު ޔޫސުފް، އަލީ އަޝްފާގު، ހަމްޒާ މުޙައްމަދު، އަލީ ފާސިރު، އިބްރާހީމް އައިސަމް، ހައިޝަމް ހަސަން، އިބްރާހީމް މަހުދީ ހުސެއިން، ހުސެއިން ނިހާން

10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 15:41