ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން

  • ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 5 ޗައިނާ
  • ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 4 ޗައިނާ
  • ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް
 
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 5 ޗައިނާ

ޗައިނާއިން ދިވެހިން ކޮޅަށް 5 ލަނޑު ޖަހައިފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:48
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 4 ޗައިނާ

ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޗައިނާ އިން ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:40
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް

އަކްރަމް އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:39
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 3 ރާއްޖެ

ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޗައިނާއިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފި

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:21
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ޕެނަލްޓީ ޗައިނާ އަށް
null
10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:21
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށްދާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުން ގިނަ އެޓޭކް ތަކެއް ކުރަމުން ދާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. މި ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ދަނޑިއަަށެވެ

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:20
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދެވަނަ ހާފު ކުޅުން ފެށިއްޖެ

ދެވަނަ ހާފަށް ރާއްޖެ ޓީމު ނިކުތީ އެއްބަދަލާ އެކީގަ، އެގޮތުން އަލީ އަޝްފާގުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އަރުވައިފައިވަނީ ދާދު

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 21:04
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ނަތީޖާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 0 - ޗައިނާ 2 މެޗުގައި ޗައިނާ ޖެހި ދެ ލަނޑު ވެސް ޗައިނާ އިން ޖެހީ އަރިމަތިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހުގެ ފައިދާ ނަގައިގެން

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:49
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 2 ޗައިނާ

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެންދާ އިރު ޗައިނާއިިން މިވަނީ ރާއްޖެ ކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:45
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ދިވެހިރާއްޖެ 0 - 1 ޗައިނާ
null
10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:34
Writer Profile Picture
އަތޫފް އާތިފް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ އަދި ޗައިނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށައިފި

މި މެޗާއި ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލަނީ ސަޕްރައިޒިންގ ނަތީޖާއެއް ނެރުމަަށް

10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:02