19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަސުރުހީ: ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވި މަޝްވަރާތައް

2204


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚުލާސާ

ޖަލުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ އަނިޔާދެމުން: އަލީ ޒާހިރު

މި ދަރަނިތައް ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދާނެ: އަލީ ޒާހިރު

ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުވެސް ދައްކަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ: އަލީ ޒާހިރު

ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނޭ: އަލީ ޒާހިރު

ފަލަސުރުހީގައި އަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 21:30

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޖަލުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އަންނަނީ އަނިޔާދެމުން: އަލީ ޒާހިރު

ކ. މާލެ


ޖަލުތަކުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް އަންނަނީ އަނިޔާތައް ދެމުން. އެތަށް ބަޔަކު ޖަލަށްލާފައިވާއިރު، އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސްފަރުވާއެއް ނުލިބޭ. ޝެއިހު އިމްރާނަށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސްފަރުވަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނުލިބޭ. ސިޔާސީ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް، އަނިޔާދެމުންގެންދަނީ ރައީސް ޔާމީނާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުމުން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:16

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ދަރަނިތައް ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ދާނެ: އަލީ ޒާހިރު

ކ. މާލެ


މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުންނާއި، އަދި އެކަންކަން ކުރުމަށް ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ދަރީންގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި ދަރަނިތައް އެޅިގެންދާނެ. ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޝާމިލްވުމާއެކުގައި.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުވެސް ދައްކަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ: އަލީ ޒާހިރު

ކ. މާލެ


މި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ދައްކާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޮތްތަނެއް ނުފެނޭ. ކޮންމެ ބަހަކާއި އެކުގައި ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ނަޝީދު. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިތާ އެތަށް އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ނުންއެއްޗެއް ވިދާޅުވާކަން ނޭނގޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނޭ: އަލީ ޒާހިރު

ކ. މާލެ


ފަތުވާ ކޮމެޓީއަކީ މިނިވަންކަމާއެކު ދީނީ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނުފެނޭ. ދުވަސްކޮޅަކުން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ހިފައިގެންވެސް އެ ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ކެމްޕޭން ކުރައްވާތަން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ. މިހާރުވެސް އެ ކުރައްވަނީ ހަމަ ކެމްޕޭންކަންކަން އެހެން ނޫންތޯ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީގައި އަލީ ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން

ކ. މާލެ


 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ހައްޤުގެ މަގަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ: ޒާހިރު

ކ. މާލެ


ހައްޤުގެ މަގުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާއަށް އަބަދުވެސް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އެކަން އެނގިގެން. އަޅުގަނޑުމެން ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ އެއްވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ. މި ފެންނަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްގައި ކަންކަން ފެނިގެންދާނެގޮތުގެ މަންޒަރު. ބާތިލްގެ މައްޗަށް ހައްޤު އަބަދުވެސް ކުރި ހޯދާނެ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:37

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިނުވާނެކަން ޕާޓީތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ކ. މާލެ


އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު އެކަނި ހިމާޔަތް ކުރާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޝަނަށް ދާދި ފަހުން، މެމްބަރަކު އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުއްޓުވާލައި، ގަދަބާރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:32

ކޮމެންޓް