22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، "ހުއްޓުވާ"

9208


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޙުސައިން ޙަސަން

ޚުލާސާ

މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި 7 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި

ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެންމެން ދިއުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 20:59

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި 7 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކ. މާލެ


މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރ މައުލޫމާތު ދޭ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ތިބީ އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުގައި

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

01:24

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި. ކެނިސްޓާ ޖަހާފައި ވަނީ ސިފައިން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:27

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ކ. މާލެ


 ހައްޔަރު ކުރި ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. ތިން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވޭ. އާމިރާއި ވިސާމް ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

00:12

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެންމެން ދިއުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ކ. މާލެ


 

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އާއި އެމްއެންޑީއެފް ތިބީ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައިކަމަށެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދިއުމަށާއި އެންމެން ނިކުތުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި

 

ނަޝީދު މިރޭ ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޔުނީފޯމްގައި ގޭންގް ތަކުން 45 ކުދިން ނެރެއްޖެކަމަށާއި މި ކަމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަނީ ކުރީގެ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:46

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވޭކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި. ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހަކު ރަހީނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ކުރުން އެއީ ދޮގެއްކަމަށް.

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރީގައި

ކ. މާލެ


ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދަށް  ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރި ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުން އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލުމަށް ސިފައިން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުންގެ ޓްވީޓް

ކ. މާލެ


ވީޑިއޯ ހަދައިގެން ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި. 

 

 

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:29

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކ. މާލެ


މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަލީ އާޒިމް

 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

23:23

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމުގައި ފުލުހުން އަވަދިނެތި

ކ. މާލެ


މީހުން ފައްސާލުމުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން އަވަދިނެތި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމުގައި މަޖިދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން އަވަދިނެތި މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:16

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އާމިރު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާމިރު ސަލީމް ހައްޔަރުކޮށްފި. އާމިރު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔައީ ކޯޓު އަމުރެއް ވެސް ދެއްކުމަށްފަހު. އެ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކާފައެއް ވެސް ނުވޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:04

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

ޙުސައިން ޙަސަން

މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

ކ. މާލެ


ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ރަޔަޓް ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން، މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުގައި ވެސް އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށް މީޑިއާ ނުވަދެވޭ ގޮތް ފުލުހުން ހަދާފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ސާފެއް ނޫން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:52

ޙުސައިން ޙަސަން

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ތަފާތު އާލާތްތަކެއް

ކ. މާލެ


ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ތަފާތު އާލާތްތަކެއް ފުލުހުން މިރޭ އެބަ ގެންގުޅޭ،. އެގޮތުން ސްޓަން ގްރެނޭޑް ޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ އާލާތެއް ފުލުހަކު ގެންގުޅޭ ފޮޓޯއެއް ރާއްޖެއެމްވިއަށް ވަނީ ލިބިފައި

ސްޓަން ގްރެނޭޑް ޖަހާ ބަޑިއެއް ފުލުހުން ގެންގުޅެނީ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:48

ޙުސައިން ޙަސަން

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ޖެހި

ކ. މާލެ


ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި. އޭގެ އަސަރު ކުރި މީހުން ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:43

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


.މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަސް ގޮސް ހުރި، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ހައްޔަރުކޮށްފި. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ޓްރެފިކް ފުލުހުން.

ފަޒީން ހައްޔަރު ކުރީ ޓްރެފިކް ފުލުހުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:37

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށް، ކުއްލިއަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން ދުއްވައި ގަންނަނީ

ކ. މާލެ


މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދުއްވައިގަނެ، ރަޔަޓް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ. 

ރަޔަޓް ފުލުހުން


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:35

ޙުސައިން ޙަސަން

އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އީސަ ދޫކޮށްލައިފި

ކ. މާލެ


ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ހައްޔަރު ކުރި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ ދޫކޮށްލައިފި. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:28

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ އިސް ސަފުގައި ޒުވާނުން

ކ. މާލެ


މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގައި

މުޒާހަރާއަށް އަތޮޅުތަކުން ވެސް، މީހުން މާލެ އައިސް އެބަތިބި. އެ މީހުން ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާއާ ގުޅިފައި. މުޒާހަރާގެ އިސް ސަފުން،ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އެބަ ފެނޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:23

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި

ކ. މާލެ


މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ނުކުމެ ތިބި ފުލުހުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އެގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިވަގުތު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ ޑިލައިޓް ފިހާރަ ކައިރީގައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:21

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާ ރޫޅުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން

ކ. މާލެ


މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން އެބަ އުޅޭ. މުޒާހަރާ ރުޅާލަން ތިބި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެސްއޯ ފުލުހުންނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު އެޅި ފުލުހުން ހިމެނޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:19

ޙުސައިން ޙަސަން

ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކ. މާލެ


ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:13

ޙުސައިން ޙަސަން

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކ. މާލެ


ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މުސްކުޅިން ހިމެނޭ. މުޒާހަރާ ފެށުމާއެކު، ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން، ވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަކަށް ނުދޭ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:08

ޙުސައިން ޙަސަން

އެސްއޯ ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން

ކ. މާލެ


މާލޭ ގްރޭޑް ފެލެޓް ކުރިމަތީގައި މުޒަހަރާގެ ބައިވެރިން

އެސްއޯ ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރާއްޖެއެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު ނަސީރު ބުނީ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ނެރެފައިވާ އެސްއޯ ފުލުހުންނަކީ މުޅިން އަލަށް ފިލްޑަށް ނެރުނު ފުލުހުންތަކެއް ކަމަށް.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:04

ޙުސައިން ޙަސަން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، ހުއްޓުވާ ފަށައިފި

ކ. މާލެ


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، 8:30ގައި ޗާންދަނީމަގާއި މަޖީދީމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތީގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މާ ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އެތަން ބަންދުކޮށްފައި. ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:02

ކޮމެންޓް