ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، "ހުއްޓުވާ"

10,011

ޚުލާސާ

  • މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި 7 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  • ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި
  • ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 20:59

01:24

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި 7 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 7 މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ރިޕޯޓަރ މައުލޫމާތު ދޭ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ތިބީ އެމްއެމްއޭ ސަރަހައްދުގައި

 

 

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 01:24

00:27

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި

ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި. ކެނިސްޓާ ޖަހާފައި ވަނީ ސިފައިން. 

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 00:27

00:12

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

 ހައްޔަރު ކުރި ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި. ތިން ނޫސްވެރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވޭ. އާމިރާއި ވިސާމް ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން

17 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 00:22

23:46

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެންމެން ދިއުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

 

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދާދި ދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް އާއި އެމްއެންޑީއެފް ތިބީ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައިކަމަށެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދިއުމަށާއި އެންމެން ނިކުތުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި

 

ނަޝީދު މިރޭ ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޔުނީފޯމްގައި ގޭންގް ތަކުން 45 ކުދިން ނެރެއްޖެކަމަށާއި މި ކަމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަނީ ކުރީގެ ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:46

23:40

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވޭކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި. ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހަކު ރަހީނުކޮށްފައިވާކަމަށް ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ކުރުން އެއީ ދޮގެއްކަމަށް.

 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:40

23:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރީގައި

ޖުމްހޫރީ މައިދާން ސަރަހައްދަށް  ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި. ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރި ސަރަހައްދަށް އެއްވި މީހުން އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލުމަށް ސިފައިން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:37

23:29

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ފުލުހުންގެ ޓްވީޓް

ވީޑިއޯ ހަދައިގެން ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި. 

 

 

 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:29

23:23

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަލީ އާޒިމް

 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:23

22:16

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމުގައި ފުލުހުން އަވަދިނެތި

މީހުން ފައްސާލުމުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން އަވަދިނެތި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމުގައި މަޖިދީމަގުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުލުހުން އަވަދިނެތި މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 23:17

22:04

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އާމިރު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާމިރު ސަލީމް ހައްޔަރުކޮށްފި. އާމިރު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔައީ ކޯޓު އަމުރެއް ވެސް ދެއްކުމަށްފަހު. އެ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނާ އެއްޗެއް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކާފައެއް ވެސް ނުވޭ.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:10

21:58

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:58

21:52

ޙުސައިން ޙަސަން

މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ރަޔަޓް ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން، މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުގައި ވެސް އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށް މީޑިއާ ނުވަދެވޭ ގޮތް ފުލުހުން ހަދާފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ސާފެއް ނޫން.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:18

21:48

ޙުސައިން ޙަސަން

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ތަފާތު އާލާތްތަކެއް

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ތަފާތު އާލާތްތަކެއް ފުލުހުން މިރޭ އެބަ ގެންގުޅޭ،. އެގޮތުން ސްޓަން ގްރެނޭޑް ޖެހުމަށް ގެންގުޅޭ އާލާތެއް ފުލުހަކު ގެންގުޅޭ ފޮޓޯއެއް ރާއްޖެއެމްވިއަށް ވަނީ ލިބިފައި

ސްޓަން ގްރެނޭޑް ޖަހާ ބަޑިއެއް ފުލުހުން ގެންގުޅެނީ

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:48

21:43

ޙުސައިން ޙަސަން

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ޖެހި

ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި. އޭގެ އަސަރު ކުރި މީހުން ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވޮލެންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރިވި.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:43

21:37

ޙުސައިން ޙަސަން

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ހައްޔަރުކޮށްފި

.މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަސް ގޮސް ހުރި، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ހައްޔަރުކޮށްފި. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ޓްރެފިކް ފުލުހުން.

ފަޒީން ހައްޔަރު ކުރީ ޓްރެފިކް ފުލުހުން

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:40

21:35

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށް، ކުއްލިއަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން ދުއްވައި ގަންނަނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދުއްވައިގަނެ، ރަޔަޓް ފުލުހުން ދަނީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަނީ. 

ރަޔަޓް ފުލުހުން

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:35

21:28

ޙުސައިން ޙަސަން

އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އީސަ ދޫކޮށްލައިފި

ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ހައްޔަރު ކުރި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ ދޫކޮށްލައިފި. 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:28

21:23

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ އިސް ސަފުގައި ޒުވާނުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގައި

މުޒާހަރާއަށް އަތޮޅުތަކުން ވެސް، މީހުން މާލެ އައިސް އެބަތިބި. އެ މީހުން ވެސް ވަނީ މުޒާހަރާއާ ގުޅިފައި. މުޒާހަރާގެ އިސް ސަފުން،ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އެބަ ފެނޭ.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:24

21:21

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި

މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ނުކުމެ ތިބި ފުލުހުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އެގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިވަގުތު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ ޑިލައިޓް ފިހާރަ ކައިރީގައި.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:22

21:19

ޙުސައިން ޙަސަން

މުޒާހަރާ ރޫޅުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން

މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން އެބަ އުޅޭ. މުޒާހަރާ ރުޅާލަން ތިބި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެސްއޯ ފުލުހުންނާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯމު އެޅި ފުލުހުން ހިމެނޭ. 

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:19

21:13

ޙުސައިން ޙަސަން

ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލާފައި

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:13

21:08

ޙުސައިން ޙަސަން

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މުސްކުޅިން ހިމެނޭ. މުޒާހަރާ ފެށުމާއެކު، ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން، ވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަކަށް ނުދޭ.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:08

21:04

ޙުސައިން ޙަސަން

އެސްއޯ ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން

މާލޭ ގްރޭޑް ފެލެޓް ކުރިމަތީގައި މުޒަހަރާގެ ބައިވެރިން

އެސްއޯ ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރާއްޖެއެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު ނަސީރު ބުނީ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ނެރެފައިވާ އެސްއޯ ފުލުހުންނަކީ މުޅިން އަލަށް ފިލްޑަށް ނެރުނު ފުލުހުންތަކެއް ކަމަށް.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:04

21:02

ޙުސައިން ޙަސަން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، ހުއްޓުވާ ފަށައިފި

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، 8:30ގައި ޗާންދަނީމަގާއި މަޖީދީމަގާ ގުޅޭ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތީގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މާ ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އެތަން ބަންދުކޮށްފައި. ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އަޑު އުފުލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި.

16 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 21:02

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

ޙުސައިން ޙަސަން

hucenhassan

01:24
މުޒާހަރާގައި ހަރަކާތްތެރިވި 7 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
00:27
ޖުމްހޫރީ މައިދާނާއި ދިމާލަށް މީހުން އެއްވާން އުޅުމުން ކަރުނަގޭސް ކެނިސްޓާ ޖަހައިފި
00:12
ރާއްޖެޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
23:46
ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެންމެން ދިއުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި
23:40
ފުލުހަކު ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
23:37
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖުމްހޫރީ މައިދާން ކައިރީގައި
23:29
ފުލުހުންގެ ޓްވީޓް
23:23
އާޒިމް ހައްޔަރު ކޮށްފި
22:16
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމުގައި ފުލުހުން އަވަދިނެތި
22:04
ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އާމިރު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
21:58
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
21:52
މާވެޔޮމަގު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
21:48
ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ތަފާތު އާލާތްތަކެއް
21:43
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް، ޕެޕާ ސްޕްރޭ ވެސް ޖެހި
21:37
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޒީން ހައްޔަރުކޮށްފި
21:35
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށް، ކުއްލިއަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން ދުއްވައި ގަންނަނީ
21:28
އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އީސަ ދޫކޮށްލައިފި
21:23
މުޒާހަރާގެ އިސް ސަފުގައި ޒުވާނުން
21:21
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި
21:19
މުޒާހަރާ ރޫޅުވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން
21:13
ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި
21:08
ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
21:04
އެސްއޯ ފުލުހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން
21:02
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ބޮޑު އެއްވުން، ހުއްޓުވާ ފަށައިފި