ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

3,624

ޚުލާސާ

  • މުރުޝިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
  • އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ގެއްލުންދިން ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
  • މަންޒަރު ދުށް މީހަކު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ މުރުޝިދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވައްޓާލުމަށްފަހު ކަރަށް ފައިން އަރާފައި 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:10

23:24

ސިމާހާ ނަސީމް

މުރުޝިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

މުރުޝިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 23:24

23:08

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ގެއްލުންދިން ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 23:08

23:02

ސިމާހާ ނަސީމް

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ މުރުޝިދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވައްޓާލުމަށްފަހު ކަރަށް ފައިން އަރާފައި 

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ މުރުޝިދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވައްޓާލުމަށްފަހު ކަރަށް ފައިން އަރާފައި 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 23:02

22:59

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ 

ފުލުހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 23:00

22:36

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރަމުންދަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 

ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރަމުންދަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:36

22:35

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި 

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:35

22:09

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:09

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ފޯރިއާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:46

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:45

21:35

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މިރޭގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފި

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:35

17:57

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ވަނީ މިވަގުތަށް ނިންމާލާފައި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގު ކައިރިއަށް މިސްރާބު ޖަހައި މިހާރު މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީ އެ ސަރަހައްދުގައި. މުޒާހަރާ މިވަގުތަށް ނިންމާލާފައިވާއިރު މިރޭ 08:30 ގައި މުޒާހަރާ ފެށޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި. 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:57

17:42

ސިމާހާ ނަސީމް

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ލަތީފް މުހައްމަދު އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދޫކޮށްލައިފި

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:42

17:37

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އަތަމާޕެލެސް ކައިރިން ހުއްޓުވާފައި

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:37

17:35

ސިމާހާ ނަސީމް

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:35

17:34

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:34

17:32

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން އެމްޑީޕީހަރުގެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހުއްޓުވާފައި

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:32

17:27

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން އިރަށް ހިނގަމުންދަނީ 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން އިރަށް ހިނގަމުންދަނީ 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:27

17:18

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:18

17:10

ސިމާހާ ނަސީމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

 ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފި  

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 17:10

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

23:24
މުރުޝިދު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލައިފި
23:08
އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ގެއްލުންދިން ކަމަށް ބުނެ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
23:02
މަންޒަރު ދުށް މީހަކު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ މުރުޝިދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވައްޓާލުމަށްފަހު ކަރަށް ފައިން އަރާފައި 
22:59
ފުލުހުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާކޮށްފައިވަނީ 
22:36
ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރަމުންދަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 
22:35
ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި 
22:09
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:46
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ފޯރިއާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން
21:45
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:35
މުޒާހަރާ ފަށައިފި
17:57
މުޒާހަރާ ވަނީ މިވަގުތަށް ނިންމާލާފައި
17:42
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއް ލަތީފް މުހައްމަދު އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދޫކޮށްލައިފި
17:37
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އަތަމާޕެލެސް ކައިރިން ހުއްޓުވާފައި
17:35
މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް
17:34
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
17:32
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން އެމްޑީޕީހަރުގެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހުއްޓުވާފައި
17:27
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖީދީމަގުން އިރަށް ހިނގަމުންދަނީ 
17:18
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
17:10
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ