އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް

1,357

ޚުލާސާ

  • މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި
  • ފުލުހުން ދަނީ އަޑުގަދަ ކުރާގެ އަޑު ކަނޑާލުމަށް އިންޒާރުދީފައި
  • ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:12

22:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައިވާ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ވަނީ ނެރެފައި. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:34

22:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުން ދަނީ އަޑުގަދަ ކުރާގެ އަޑު ކަނޑާލުމަށް އިންޒާރުދީފައި

 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:32

22:29

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާދަމާ މަޖީދީ މަގަށް އެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ހަވީރު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ.

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އެދިފައި. އަދި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު ކަން ކަމުގައި ފުލުހުން ދެކެންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:29

22:26

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދާއި އަރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:26

22:23

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުން ދަނީ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:23

22:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:34
މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި
22:32
ފުލުހުން ދަނީ އަޑުގަދަ ކުރާގެ އަޑު ކަނޑާލުމަށް އިންޒާރުދީފައި
22:29
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން
22:26
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދާއި އަރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
22:23
ފުލުހުން ދަނީ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި
22:14
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި