ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް

  • މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި
  • ފުލުހުން ދަނީ އަޑުގަދަ ކުރާގެ އަޑު ކަނޑާލުމަށް އިންޒާރުދީފައި
  • ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައިވާ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ވަނީ ނެރެފައި. އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:34
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުން ދަނީ އަޑުގަދަ ކުރާގެ އަޑު ކަނޑާލުމަށް އިންޒާރުދީފައި

 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:32
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާދަމާ މަޖީދީ މަގަށް އެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ހަވީރު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނޭ.

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އެދިފައި. އަދި ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އެންމެ މުހިއްމު ކަން ކަމުގައި ފުލުހުން ދެކެންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:29
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދާއި އަރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު
1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:26
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފުލުހުން ދަނީ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން
1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:23
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެފައި

ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:14