އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

3,887

ޚުލާސާ

  • މުޒާހަރާ ނިންމާލައިފި
  • މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
  • ކުނޫޒް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:19

00:02

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ނިންމާލައިފި

މުޒާހަރާ ނިންމާލައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 00:02

23:58

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 23:58

23:33

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުނޫޒް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

ކުނޫޒް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 23:33

23:19

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ މާފަންނަ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް

މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ މާފަންނަ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 23:19

22:40

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ފުލުހުން ވަނީ ނިއްވާލާފައި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ފުލުހުން ވަނީ ނިއްވާލާފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:40

22:39

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުން

 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:39

22:37

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ މީހުން ނެރެން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ މީހުން ނެރެން ފަށައިފި. އެ ސަރަހައްދަށްވެސް މީހުން ވަނީ ޖަމާވެފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:37

22:28

ސިމާހާ ނަސީމް

ނައިމާއްތަ ހައްޔަރުކުރި ވަގުތެއްގެ އިތުރު ފޮޓޯއެއް

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:28

22:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުންގެ ލައިންގެ ފަހަތުގައި ތިބުމަށް މީޑިއާ އަށް އަންގައިފި

ފުލުހުންގެ ލައިންގެ ފަހަތުގައި ތިބުމަށް މީޑިއާ އަށް އަންގައިފި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:27

22:11

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަައްދަށް އެއްނުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން

ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަައްދަށް އެއްނުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:11

22:06

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް އަންހެނަކު ގެންދަނީ

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:06

22:05

ސިމާހާ ނަސީމް

ނައިމާއްތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ފޮޓޯއެއް

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:05

22:03

ސިމާހާ ނަސީމް

އެއްވުން މިރޭ ލީޑް ކުރަމުގައި އިސްކޮށް ފެނިގެންދަނީ އަންހެން ކަނބަލުން

 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:03

22:02

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުން މީޑިއާ ދުރަށް ޖައްސަމުން

ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުން މީޑިއާ ދުރަށް ޖައްސަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:02

22:01

ސިމާހާ ނަސީމް

އިތުރު އެހެން އަންހެނަކުވެސް ވަނީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި

އިތުރު އެހެން އަންހެނަކުވެސް ވަނީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:01

22:01

ސިމާހާ ނަސީމް

ނައިމާއްތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު، ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައިމާއްތަ) ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:01

21:56

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކެމްޕަސް ކައިރީގައި

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:56

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:52

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:51

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުން ދަނީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:51

21:32

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖީދީމަގު ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން 

މަޖީދީމަގު ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:32

21:30

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:30

21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދުގެ ވާހަަކަފުޅު

 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފާލެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު ބޭނުންކުރާނެ ކަަމަށް.  

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:26

21:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންދަނީ އަޑު އުފަލަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންދަނީ އަޑު އުފަލަމުން. ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވާ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި. 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:23

21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޗާންދަނީ މަގު ކަންމަތީގައި

މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޗާންދަނީ މަގު ކަންމަތީގައި 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:19

21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަަށައިފި 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

00:02
މުޒާހަރާ ނިންމާލައިފި
23:58
މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
23:33
ކުނޫޒް ސަރަހައްދު ފުލުހުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
23:19
މުޒާހަރާ އަދިވެސް ދަނީ މާފަންނަ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް
22:40
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ފުލުހުން ވަނީ ނިއްވާލާފައި
22:39
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުން
22:37
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ މީހުން ނެރެން ފަށައިފި
22:28
ނައިމާއްތަ ހައްޔަރުކުރި ވަގުތެއްގެ އިތުރު ފޮޓޯއެއް
22:27
ފުލުހުންގެ ލައިންގެ ފަހަތުގައި ތިބުމަށް މީޑިއާ އަށް އަންގައިފި
22:11
ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަައްދަށް އެއްނުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން
22:06
މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް އަންހެނަކު ގެންދަނީ
22:05
ނައިމާއްތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ފޮޓޯއެއް
22:03
އެއްވުން މިރޭ ލީޑް ކުރަމުގައި އިސްކޮށް ފެނިގެންދަނީ އަންހެން ކަނބަލުން
22:02
ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުން މީޑިއާ ދުރަށް ޖައްސަމުން
22:01
އިތުރު އެހެން އަންހެނަކުވެސް ވަނީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި
22:01
ނައިމާއްތަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
21:56
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކެމްޕަސް ކައިރީގައި
21:52
މަޖީދީމަގުގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން
21:51
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:51
މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާއިރު ފުލުހުން ދަނީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން
21:32
މަޖީދީމަގު ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން 
21:30
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:26
 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދުގެ ވާހަަކަފުޅު
21:23
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންދަނީ އަޑު އުފަލަމުން
21:19
މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ޗާންދަނީ މަގު ކަންމަތީގައި
21:19
މުޒާހަރާ ފަަށައިފި