ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

  • މުޒާހަރާ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:50
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:47
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:45
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:26
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:24
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރިއަށް

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:23
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ފެށުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފިއެވެ.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 21:58