ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

2,046

ޚުލާސާ

  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ މިރޭގެ މުޒާހަރާ ނިންމާލާފައެވެ. 
  • މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
  • މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 20:28

00:00

ސިމާހާ ނަސީމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ މިރޭގެ މުޒާހަރާ ނިންމާލާފައެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ މިރޭގެ މުޒާހަރާ ނިންމާލާފައެވެ. 

16 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 00:00

23:58

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:58

23:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:45

23:22

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:22

23:09

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް ގެ މެމްބަރު ފިރުޝާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ މުޒަހާރާގައި

އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް ގެ މެމްބަރު ފިރުޝާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ މުޒާހަރާގައި 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:10

23:06

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ

ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:06

23:03

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަނުން

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 23:03

22:57

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ

ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:57

22:52

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓް މޫސާ ރަފީއު މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރުން

އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓް މޫސާ ރަފީއު މުހައްމަދު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަަށް އެމްޑީޕީ އޮފިޝަލް ޓުވިޓާ އެކައުންޓުގައި ވެއެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:53

22:46

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ

ރާއްޖެޓީވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މުޒާހަރާ ތެރޭގައި ނެތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މާލޭގެ  އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރަމުން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:46

22:44

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:44

22:41

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:41

22:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި

ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:40

22:39

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރް ހައްޔަރު ކުރުން

އެމްޑީޕީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރް ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުން ގެންދަނީ 

   

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:35

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރް އިބްރާހީމް ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:36

22:30

ސިމާހާ ނަސީމް

ވަކި ވަކި މީހުން ފުލުހުން ދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުން

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކި މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:30

22:28

ސިމާހާ ނަސީމް

މޫކޭ ހައްޔަރުކުރުން

  އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު (މޫކޭ) ފުލުހުން ވަނީ ޑައިނަމޯ ތެރޭގައި އިންދާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:28

22:17

ސިމާހާ ނަސީމް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:17

21:32

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފި 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:32

20:28

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ މުޒާހަރާ 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 20:28

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

00:00
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ މިރޭގެ މުޒާހަރާ ނިންމާލާފައެވެ. 
23:58
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
23:45
މުޒާހަރާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
23:22
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
23:09
އެމްޑީޕީ ޔޫތް ވިންގް ގެ މެމްބަރު ފިރުޝާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ މުޒަހާރާގައި
23:06
ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ
23:03
ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަނުން
22:57
ފުލުހުން މުޒާހަރާ އަށް ހުރަސް އަޅަނީ
22:52
އެމްޑީޕީ އެކްޓިވިސްޓް މޫސާ ރަފީއު މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރުން
22:46
މުޒާހަރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ
22:44
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:41
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:40
ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި
22:39
އެމްޑީޕީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރް ހައްޔަރު ކުރުން
22:35
އެމްޑީޕީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރް އިބްރާހީމް ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި
22:30
ވަކި ވަކި މީހުން ފުލުހުން ދަނީ ހައްޔަރުކުރަމުން
22:28
މޫކޭ ހައްޔަރުކުރުން
22:17
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
21:32
މުޒާހަރާ ފަށައިފި
20:28
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު