މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލިސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

  •  ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން
  • ފުލުހުން މީޑިއާތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަނީ
  • ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވުން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
 ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން

 ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ( ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ)

 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:11
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން މީޑިއާތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަނީ

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:07
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވުން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެމްބިއުލާންސަށް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުއެވެ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:00
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާއިން ގަދަކަމުން އެސްއޯ ފުލުހުން ނެރެނީ

 

 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:51
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މިއުވާން ދޫކޮށްލުން

ފުލުހުން ވަނީ މިއުވާން މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ދޫކޮށްލާފައި 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:45
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރާްއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިއުވާން ހައްޔަރުކުރުން

ފުލުހުން ވަނީ މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް އުޅުނު ރާްއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިއުވާން މުހައްމަދު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:41
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެމްބަރުން

މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަދެވަޑައިގެންފައިވަނީ 1.05 ހާއިރު. އެސްއޯ ފުލުހުން ވަނީ މެމްބަރުން އަތްދަޑިމަތީގައި އުފުލާ ގަދަކަމުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ނެރެ އަލޯރާ ފިހާރަ އާއި ހަމައަށް ފަހަތަށް ޖައްސާފައި. މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު 

  1. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 
  2. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން 
  3. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) 
  4. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން
  5. ދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް

މި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެހެން މަޖިލީސް މެމްބަރުންވެސް މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވަނީ މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:37
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:19