ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސް އާއި ފުލުހުން އެރުން

  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:41
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:32
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

މިއަދު ޓީމުގައި މީރާގެ ބޭފުޅުންނެއް ނާދޭ

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:30
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑަށް އެރުން

ފަން އައިލެންޑް މެނޭޖަރ- ފުލުހުން ކުރިއަށްދާ އޮޕަރޭޝަނަށް އެއްބާރުލުންދޭނަން. މިއަދު ލިބުނު ކޯޓު އަމުރުގައިވެސް ވަނީ ބަލާފާސްކުރުން. ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން.

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:27
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑަށް އެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިން އަމުރު

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:12
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރިސޯޓަށް ކަސްޓަމްސް އިން އެރުން

ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މި މައްސަލައިގައި ފާޑުކިޔަމުން.

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:11
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑަށް އެރި ޓީމް

ތިން ލޯންޗާއި އެކު ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ކަސްޓަމްސް އަދި ފުލުހުން އަރާފައިވާ އިރު 16 ވަރަކަށް މީހުން މި ޓީމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:09
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ދަނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިފައި ވާތީ އޮޕަރޭޝަން ގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:07
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ އަރާފައި

 

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:04