ފަލަ ސުރުޚީ

  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ވަރަށް ކުރިން ރޫޅިއްޖެ. ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެ މަޤާމްތައް ބެހުމާއި ހަމައިން ކޯލިޝަން ވަނީ ރޫޅިފައި 

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:52