ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,034

ޚުލާސާ

  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
  • އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން
  • ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:31

21:50

ސިމާހާ ނަސީމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ ހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:51

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން

ހުކުރު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައި ބާއްވާ އިރު ހެދިކާ ކޮޅުތައް ހިފައިގެންދަނީ އަދި ރައީސް ޔާމީން ރަށަކަށް އަރުއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްވެސް ހުރަސް އަޅަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނަ ތާއީދު ފެނިދާނެތީ އެގޮތަށް އަމަލު އެ ކުރަނީ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:51

21:36

ސިމާހާ ނަސީމް

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

މި އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވުނު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވަނީ. މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރުތައް އެއްކިބާ ކޮށްފައި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން. އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:40

21:32

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޝޫއަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:34

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:50
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
21:40
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން
21:36
ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
21:32
ފަލަސުރުހީ